divi x 100 x modes x 100 t drop tjmp niter mode copie 8 t mark sw subit t 1 t tjmp sw swiz m 2143 x spring loop mark recv make copy 12 t mark recv_pad copy mf subi t 1 t copy mf tjmp recv_pad copy mt mark r copie tf @rep 5 copie mf @end copie mt tjmp r fichier mode t modes t 8 t test t <3 soumis 0 tt lien m t marque 1f modes -1 2f ...


Source link

Recent Posts